Yıkama & Geri Besleme Suyu Filtrasyonu

Filternox® filtreler; yeniden kullanılabilir konteynır (kasa, palet ve çöp konteynırı vb.) yıkamalarında başarıyla kullanılmakta olup yıkama makinelerindeki su püskürtme nozüllerinde tıkanmaya engel olarak makinelerin ömrünü uzatmaktadır. Yıkama makinelerini filtrasyon sistemleri ile korumak makinelerin çalışma süresini uzatır ve çalışma verimini artırır.   Filternox® SPT-WBV-MR ve PFH-MR otomatik geri yıkamalı filtreler, Yıkama & Geri Besleme Suyu Filtrasyonu uygulamaları için oldukça uygun modellerdir ve kasa, palet ve çöp konteynırı yıkamaları uygulamalarına rahatlıkla entegre edilebilmektedirler.  

Otomotiv Endüstrisi

Yağmurlama Sistemi Filternox® filtreleri demir-çelik, kağıt, tekstil, plastik, kimya gibi bir çok endüstriyel tesislerin farklı proses ve üniteleri ile birlikte otomotiv endüstrisinde de yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Otomotiv endüstrisinin sızdırmazlık testinin gerçekleştirildiği yağmurlama sistemi bölümlerinde suyun geri kazanımı ve spray nozüllerin tıkanmalarının önlenmesi için otomatik geri yıkamalı filtreler tercih edilmektedir.   Araçlar, üretimleri sonrası dış ortamda yapılan muhtelif testleri süresince, kum, çakıl, silt ve diğer kirleticiler ile kirlenmektedir. Bu testleri takiben araçlar sızdırmazlık testine tabi tutulmaktadır. Sızdırmazlık testi için yağmurlama ünitesinde aracın üzerine püskürtülen su, araç üzerindeki kirleticilerle kirlenmekte ve bir havuzda toplanmaktadır. Havuzdaki suyun tekrar yağmurlama sistemine iletilerek […]

Yapay Kar Üretimi Uygulamaları

Filternox® Yapay Kar Üretimi uygulamaları için filtrasyon çözümleri sunmaktadır. Yapay Kar Üretimi Uygulamalarında gelebilecek kirlilikler aşağıdaki gibidir: Ham su kaynağından gelebilecek kirlilikler Karın erimesi ile geri dönüş suyundan gelebilecek kirlilikler Soğutma kulesinde atmosferden gelen kirlilikler Bu kirlilikler, soğutma suyu hatları, soğutma kulesi ve kar üretimi gibi birimlerin çalışmasını olumsuz yönde etkileyerek işletme – bakım maliyetlerinin artmasına yol açmakta ve çalışma verimlerini düşürmektedir. Hattınızda bulunan kirlilikler nozullarda tıkanmalara neden olarak, makinelere zarar vermekle beraber istenilen seviyede yapay kar üretilememesine sebep olmaktadır. Filternox® filtreler suyunuzda bulunan kaba ve ince partikülleri otomatik geri yıkamalı temizlik sistemi ile temizleyerek hattınızı ve prosesinizi güven altına […]

Gri su uygulamaları

Son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle su kaynaklarında ciddi bir azalma olmuş ve bu nedenle “su” global bir sorun haline gelmiştir. Su kaynaklarını korumak ve sudan mümkün olduğunca faydalanmak için alternatif çözümler doğmuştur. Kanalizasyona deşarj edilen evsel atık suyun azaltılması için yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu yeni yaklaşımlar, evsel atık suları kaynağında ayırarak siyah su ve gri su olarak yeniden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Siyah su basitçe tuvalet suyu, gri su ise tuvalet suyu hariç evsel atık sudur. Geleneksel atık su yönetim sistemlerinde; daha az kirli olan atık su yüksek kirlilikte olan atık su ile karışarak kanalizasyon sistemlerinde toplanmaktadır. Bu durum, hem […]

Plastik Endüstrisi Uygulamaları

Filternox® Plastik Endüstrisinde de oldukça yaygın filtrasyon çözümleri sunmaktadır. Plastik Enjeksiyon Kalıpları Soğutma Suyu, Ekstrüzyon Kalıpları Soğutma Suyu, Proses Suyu Filtrasyonu plastik endüstrilerinde başlıca kullanım alanlarıdır. Plastik endüstrisi soğutma su sisteminde bulanabilecek kirlilikler aşağıdaki gibidir: Ham su kaynağından gelebilecek kirlilikler Üretim prosesinden gelen plastik parçacıkları Soğutma suyu hattından gelen pas ve metal parçacıkları Soğutma kulesinde atmosferden gelen kirlilikler Bu kirlilikler, soğutma suyu hatları, dinlenme havuzları, soğutma kulesi gibi ünitelerin çalışmasını olumsuz yönde etkileyerek işletme – bakım maliyetlerinin artmasına yol açmakta ve çalışma verimlerini düşürmektedir. Ayrıca bu kirlilikler kalıplarda tıkanmalara neden olarak, kalıplara zarar vermenin yanı sıra istenilen seviyede soğutma yapılmasını […]

Petrol Rafinerisi Uygulamaları

Filternox® Petrol Rafinerlerinde Isı Eşanjörü Soğutma Suyu Filtrasyonu ve Deniz Suyu Filtrasyonu alanlarında verimli ve kolay kullanılabilir çözümler sunmaktadır. Soğutma suyunuzda bulunan kirlilikler ısı eşanjörlerinin tıkanmasına sebep olmaktadır. Bu tıkanmalar istenilen seviyede soğutma yapılmasını (ısı transferi) engelleyeceğinden dolayı sisteminizde problemlere sebep vereceği için filtrasyon çok önemlidir. Filternox® filtreler suyunuzda bulunan kaba ve ince partikülleri filtre ederek ısı eşanjörlerinde meydana gelen tıkanma problemlerinin önüne geçmektedir. Böylece çalışma veriminiz yükselecektir ve işletme-bakım maliyetleriniz azalacaktır. Filternox® filtreler atık su miktarınızı azaltarak su tasarrufu yapmanızı sağlamakta ve böylelikle işletme maliyetinizi düşürerek daha çevreci bir sisteme sahip olmanızı sağlamaktadır. Petrol rafinerisi uygulamalarında Deniz Suyu Filtrasyonu […]

Sulama Sistemleri için Filtreler

Tatlı su kaynaklarında yaşanan hızlı azalma son yıllarda önemli bir sorun olmaya başlamıştır. Temiz su kaynaklarındaki bu azalma aynı zamanda bu kaynakların katlanan bir hızla kirlenmesine de neden olmaktadır. Bu nedenle modern sulama sistemlerinde, gerek yeraltı suyu gerek kanal suyu kullanımında, her geçen gün daha verimli filtrelere gereksinim duyulmaktadır. Filternox® otomatik geri yıkamalı filtreler kullanılarak uzun yıllar güvenle çalışan, tıkanmayan damlatıcılar ve yağmurlama sistemleri ile bakım ve onarım masraflarınızı minimuma indirirsiniz. Filternox® otomatik geri yıkamalı filtreler sayesinde, tüm tarımsal, golf sahası ve rekreasyonel sulama uygulamaları daha ekonomik hale gelir. Filternox®‘un geliştirdiği, ilave enerji gerektirmeyen, özel hidrolik kontrol ünitesi sayesinde tamamen […]

Yüzey Suyu Arıtma Sistemleri için Filtreler (Nehir, Göl, Baraj, vb.)

Nehir, göl ve baraj sularının da deniz sularında olduğu gibi çeşitli amaçlarla kullanılmadan önce, içinde bulunan hem balık, dal, yaprak gibi büyük kaba partiküllerinin, hem de kum, silt gibi küçük partiküllerinin filtre edilmesi gerekir. Filternox®‘un iki kademeli filtrasyon yapan KFH, KTW ve KQR serisi modelleri, hem otomatik geri yıkamalı kaba filtrasyon hem de otomatik geri yıkamalı ince filtrasyon yapısını tek bir filtre bünyesinde bulundurma özelliği ile bu soruna kesin ve ekonomik çözüm getirmektedir. Yüzey suları, ısı transfer sistemlerinde, soğutma suyu olarak, yumuşatma ve membran teknoloji uygulamaları ile kullanma ve içme suyu olarak pek çok alanda yaygın olarak kullanılırlar. Tüm bu […]

HVAC & Soğutma Kulesi Su Arıtma Sistemleri için Filtreler

Soğutma kuleleri yapısal dizaynları ve uygulama şekilleri ile çevredeki havayı emen bir yapıya sahiptirler. Bunun sonucu olarak havada bulunan tüm partiküller soğutma kulesinde devri daim yapan suya karışırlar. Bu partiküller toz, kum, polen ve soğutma suyunda üreyen alglerdir ve özellikle devri daim ettikleri yol üzerinde sıcak bölgelere kolaylıkla yapışarak, bir tabaka oluştururlar. Bu oluşan tabaka, kalınlığına doğru oranlı olarak, soğutma sisteminin verimini önemli bir miktarda düşürür ve soğutma sisteminin devre dışı bırakılarak bakıma alınmasına neden olur. Ayrıca bu tabakanın kalınlığının artması devri daim eden su miktarının da artmasına neden olmaktadır ki, bu durum ilave enerji maliyeti demektir. Bunun yanısıra bu […]

Kuyu Suyu Arıtımı için Filtreler

Dünyada çevresel etkilerin artması ve global ısınma nedeni ile kuyu suyu filtrasyonu giderek önem kazanmaktadır. Sera gazlarının artmasına ve global ısınmanın etkisine paralel olarak akiferlerin çekilmesi, kuyu suyu seviyelerinin her geçen yıl düşmesine neden olmakta ve bu düşüş beraberinde ilave kirlilik yaratarak daha yüksek ve verimli filtrasyon ihtiyacını gerektirmektedir. Diğer taraftan, yüzey sularının da bu çevresel etkiler ile azalmasından dolayı kuyu suyu kullanımı artmakta ve buna bağlı olarak filtrasyon ihtiyacını da ciddi anlamda tetiklemektedir. Filternox® otomatik geri yıkamalı filtreler, çok geniş bir ürün yelpazesi ile her türlü kuyu suyu filtrasyonu için gerek duyulabilecek tüm otomatik geri yıkamalı filtre ihtiyaçlarınıza en ekonomik […]

Çelik Endüstrisi için Soğutma Suyu Filtreleri

Kaliteli çelik üretiminde, soğutma suyunun kalitesi birinci derecede önem taşır. Soğutma suyunda bulunan partiküller, çeliği soğutmada kullanılan nozülleri tıkayarak soğutma işlemini verimsiz kılar. Bu durum üretilen çeliğin kalitesini olumsuz etkiler ve sistemin bakıma alınmasını gerektirir ki, bu da üretimi kesintiye uğratarak ciddi bir ekonomik kayba neden olur. Filternox® otomatik geri yıkamalı filtreler soğutma suyundaki partiküllerin en uygun şekilde filtre edilmesini sağlayarak çelik endüstrisinde güvenli ve sürekli işletme koşullarının sağlanmasına olanak verir. Filternox® düşük basınçlı ve/veya yağlı suların filtrasyonu için özel olarak geliştirmiş olduğu yüksek enerjili geri yıkama sistemi ile demir çelik sektöründe bu konuda yaşanan sıkıntılara son derece etkin bir […]

Balık Çiftlikleri için Su Filtreleri

Balık çiftliklerinde, üretim havuzlarında deniz suyu veya tatlı su kullanılmaktadır. Bu suyun kaynağı ne olursa olsun balık üretiminde uygun koşulların sağlanması açısından filtre edilmesi gerekmektedir. Bunun yanısıra, balık üretim havuzlarının ve depolarının içindeki suyun da gerekli hijyen koşullarının sağlanması için sürekli filtre edilmesi gerekmektedir. Filternox® otomatik geri yıkamalı filtreler, tamamen paslanmaz yapılarıyla, balık çiftliği sularının en uygun ve en hijyenik şekilde filtre edilmesine olanak verir. Uygulama fotoğrafları Balık üretim çiftlikleri için tavsiye edilen filtreler SPT-WBV-MR FMS-WBV-MR KFH-B-MR KFH-WBVV-MR Balık üretim çiftliğiniz için özel su arıtma çözümleri için bizimle irtibata geçiniz. Filternox® mühendisleri her aşamada size yardımcı olacaklardır.

Deniz Suyu Arıtma Sistemleri için Filtreler

Doğal su kaynaklarının giderek azaldığı dünyamızda deniz suyunun filtre edilerek kullanılması da giderek yaygınlaşmaktadır. Deniz suyu filtre edilerek doğrudan soğutma suyu olarak kullanılabildiği gibi, ultra filtrasyon ve ters osmoz (reverse osmosis) sistemleri ile içme ve kullanma suyu haline de dönüştürülmektedir. Ancak, deniz suyu bünyesinde çok çeşitli özellikte ve yapıda kirliliği barındırmaktadır, ve bu özellik aynı anda örneğin 10 mm boyutundaki kaba partikül ile 100 mikron ince partikülün beraberce filtre edilmesini gerektirir. Filternox®, KFH, KTW ve KQR modelleri, otomatik geri yıkamalı ince filtrenin yanısıra otomatik geri yıkamalı kaba filtresi sayesinde hem 3000 mikrona kadar büyüklükteki kaba partikülleri hem de 15 mikrona […]

Hidroelektrik Santraller için Filtreler

Hidroelektik santrallarda türbinlerin kesintisiz çalışması için güvenilir bir filtrasyon son derece önemlidir, bu şekilde hem kesintisiz elektik üretimi sağlanır hem de gereksiz duruşlar nedeni ile ekonomik kayıplar önlenir. Türbin yataklarının soğutulmasında kullanılan baraj sularının içinde bulunan partiküller tıkanmalara neden olurlar. Özellikle yağmurlu dönemlerin ertesinde yoğun olarak gelen yaprak, dal ve benzeri büyük parçalar da türbin soğutma sistemlerinde ilave büyük sorunlara ve sistemin durmasına neden olmaktadır. Tüm bu sorunların yaşanmaması için en uygun çözüm türbin soğutmasında kullanılan baraj suyunun filtre edilmesidir. Ancak kullanılacak filtre herhangi bir filtre olmamalı, hem kaba hem de ince partikülleri birlikte filtre edebilmeli ve kesintisiz çalışma koşullarını […]