Share

Gri su uygulamaları

Filtre Uygulamaları

Son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle su kaynaklarında ciddi bir azalma olmuş ve bu nedenle “su” global bir sorun haline gelmiştir. Su kaynaklarını korumak ve sudan mümkün olduğunca faydalanmak için alternatif çözümler doğmuştur. Kanalizasyona deşarj edilen evsel atık suyun azaltılması için yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu yeni yaklaşımlar, evsel atık suları kaynağında ayırarak siyah su ve gri su olarak yeniden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Siyah su basitçe tuvalet suyu, gri su ise tuvalet suyu hariç evsel atık sudur.
Geleneksel atık su yönetim sistemlerinde; daha az kirli olan atık su yüksek kirlilikte olan atık su ile karışarak kanalizasyon sistemlerinde toplanmaktadır. Bu durum, hem içme suyu temininde hem de atık su arıtma sistemlerinde büyük yatırımlar yapılmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle son yıllarda, evsel atık su yeniden değerlendirilmesi gereken bir kaynak olarak kabul edilmiştir.
Gri su, tuvalet suyu haricinde; lavabo, küvet, çamaşırhane ve mutfak lavaboları gibi kaynaklardan gelen evsel atık sudan oluşur. Organik madde açısından zengin ancak siyah sudan daha az kirlidir. Gri su, başlıca temizlik, sulama, tuvalet yıkama ve araba yıkama uygulamalarında kullanılabilmektedir. Siyah ve gri su miktarı göz önüne alındığında, evsel atık suyun %75’ini gri su oluşturmaktadır.
Gri suda tuvalet suyu bulunmadığından az miktarda patojen ve düşük konsantrasyonda azot ve fosfor bulunur bu nedenle kirlilik miktarı dikkate değer değildir. Bundan dolayı, gri suyun arıtımı ve yeniden kullanılabilirliği daha kolay ve uygun maliyetlidir.

Gri Su Uygulamalarında Filternox® Filtreleri Nasıl Kullanılır?

Filternox® filtreleri, gri su uygulamalarında saç, toz, kum, çamur ve diğer askıda katı maddeler gibi katı parçacıkların giderilmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Örneğin, damla sulama sistemleri çok küçük damlatıcılara sahiptir. Bu damlatıcılar, gri suyun içindeki parçacıklar tarafından çok çabuk tıkanmaktadır. Gri su uygulamalarındaki verimi artırmak ve damlatıcıların tıkanmasını önlemek için filtrasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Filternox® Otomatik Otomatik Geri Yıkamalı Filtreler, bu katı parçacıkları filtre ederek damla sulama sisteminin ömrünü uzatmaktadır.
Bir başka örnek de araç yıkama sularının tekrar kullanımından verilebilir. Araç yıkamada oluşan gri sudaki katı parçacıkların giderilmesi gerekmektedir. Aksi halde bu parçacıklar, araba boyasını kaldırmakta ve araç yüzeyinde hasara neden olmaktadır. Bu tip bir hasara yola açmamak için Filternox® Otomatik Geri Yıkamalı Filtreleri tercih edilmektedir.

Gri su aynı zamanda tuvaletlerde sifon suyu olarak da kullanılmaktadır. Boruların tıkanmasını, estetik olmayan bir görünümü ve katı parçacıkların birikmesini önlemek için filtrasyon önemlidir.


12-1SANYO DIGITAL CAMERAfms-v-mr_1residential water


Önerilen filtreler

Filternox® FMS-WBV-MR ve FMS-W & FMS-W-MR Otomatik Geri Yıkamalı filtreler, gri su uygulamaları için önerilen ürünlerdir ve bu modeller çeşitli sistemlere kolayca adapte edilebilir.

Bize Yazın

* : gerekli

  *
  *
  *

  Bu form kişisel veri içerir  Uygulama Alanları

  Filternox® Otomatik Geri Yıkamalı Filtreler birçok farklı uygulama alanında başarı ile kullanılmaktadır.