Filternox® filtre ile alg tutulur mu?

Evet

Ürünlerimizin uzun ömürlü olması için.

5 Micron

Filtrasyon esnasında alt sınır yoktur.

Limit yok.

Evet

Evet. Foto

Evet

Evet. Yeşil filtre.

Evet. Filternox®’un bu amaç için geliştirdiği patentli çok amaçlı filtresi mevcuttur.

Evet, filtrasyonu basit ve ekonomik açıdan uygulanabilir kılmak.

Hayır
Birçok uygulama için kullanılabilir. Kum filtreleri ile filtrelerimizin mukayesesi.
Probleme özel çözümler üretmesi.
AKM ve bunun türevi kirleticiler.
Hayır, ancak ön filtrasyon için kullanılır.
Evet
Evet. Foto
Evet.
Statik elek suyun akışı ile su içinde bulunan çeşitli yapıdaki partikülleri elek yapısında tutarak filtre eder. Statik elek çalışması sırasında motora veya elektriğe ihtiyaç duymaz. Paslanmaz çelik yapısı ve sağlam özel elek sistemi sayesinde periyodik olarak manuel temizlik dışında bakım gerektirmez. Atıksu arıtma tesislerinde ön filtrasyon, tekstil, ahşap, gıda endüstrisi gibi çeşitli endüstrilerde proses suyu filtrasyonunda yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Uygulama yerine göre mm seviyesinden 200 mikron filtrasyon seviyesine kadar filtrasyon yapılabilmektedir.

Statik elek ve manuel temizlemeli basınçlı filtreler üretiyoruz.
Evet, düşük yoğunluklu maddeler statik elek aracılığı ile elektrik ihtiyacı olmadan 200 mikron filtrasyon seviyesine kadar filtre edilebilmektedir.
Filternox® Tambur, Filternox® Statik filtreler.
Total Suspended Solid, yani toplam askıda katı madde demektir.
Evet
Filternox®’un bu amaç için geliştirdiği patentli çok amaçlı filtreleri mevcuttur. İstenilen filtrasyon seviyesine göre tek kademe filtrasyon yapan filtreler veya tek ünitede çift kademe filtrasyon yapan filtreler ile çözüm üretilebilir.
Hayır
Evet. Bu tarz taleplerinizi sipariş aşamasında belirtmenizi rica ederiz.
Evet. Filtrelerin montajı ile ilgili gerekli bilgilendirme kullanım kitapçığında mevcut olup, istenildiği taktirde süpervizörlük hizmeti de verilmektedir.
Mümkün olduğunca kısa ve az dirsek içeren hat olmasını tavsiye ederiz.
Ürünlerimizi sekseniki ülkeye ihraç etmekteyiz.