Share

Dokümanlar

Kalite ve Çevre Politikamız

  • • Müşteri ihtiyaç ve beklentileri, mevcut ürün ve proses performansı, rakip kıyaslama verileri, yeni ürün ve proses oluşturma ihtiyaçları doğrultusunda, sürdürülebilirlik çerçevesinde, insan ve çevre değerleri ön plana alınmak ve korunmak üzere belirlenen stratejik planlarımıza uygun davranmak,
  • • Oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederek, etkinliğinin arttırılması sonucunda, proseslerimizde ve çalışan personelimizde sürekli gelişim ve iyileştirmeyi sağlamak,
  • • Çevresel performansın arttırılması, yasal uygunluk zorunluluklarının yerine getirilmesi ve çevresel amaçlara ulaşılmasını sağlamak amacıyla şartları tanımlanan Çevre Yönetim Sistemini kurmayı, sürdürmeyi ve sürekli geliştirmek,
  • • Hammadde, su ve enerjiyi daha verimli kullanarak, çevre kirliliğini azaltacak önlemleri uygulayarak çevrenin korunmasını sağlamayı ve Çevre konusundaki performansımızı en üst düzeye getirmek,
  • • Çalışanların, tedarikçilerin ve mümkün olduğunca tüm paydaşların kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin ve etkinliğinin güçlendirilmesine katılımını arttırmak için eğitimler vermek,
  • • Taşeronlarımızı, birlikte çalıştığımız tedarikçileri Kalite ve Çevre Yönetim Sistemimiz hakkında bilgilendirerek bu konudaki uyumumuzu arttırmayı,
  • • Çevre ile ilgili ulusal mevzuata, çalıştığımız ülkelerin ilgili mevzuatlarına ve diğer özel gereklere uyum sağlamayı,
  • • Gerekli tüm kaynakların temini ile tüm paydaşlarımız ile birlikte sürekli gelişimi sağlamaktır.
  • Bütün çalışanlar, özellikle yeni işe girenler, Antel Arıtma Tesisleri İnş. San. Ve Tic. A.Ş. kalite ve çevre politikaları konusunda bilgilendirilirler. Bu ilkelerin uygulanması, sistemin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için katkıları ve desteklerinin sağlanması açısından teşvik edilirler. Kalite ve Çevre Politikamız web sitemizde yayınlanmak suretiyle ilgili tarafların erişimine açılmıştır.

Hakkımızda

Antel Arıtma Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1986 yılında kurulmuştur.

Kuruluşundan itibaren, evsel içme suyu arıtımından, hidroelektrik santraller için yüksek kapasitede su arıtımı sağlayan sistemlere kadar birçok ürün ve proje geliştirmiştir.

Antel bünyesinde çalışan çevre, makine, elektrik ve tarım mühendisleri alanlarında uzmandırlar ve basit ön-filtreleme sistemlerinden, sofistike kimyasal ve biyolojik arıtma ihtiyaçlarına kadar projenize özel çözümler geliştirebilirler.

2004 yılından itibaren Filternox® markasıyla otomatik geri yıkamalı filtre üretimine başlamış ve filtrasyon konusunda özel çözümler geliştirmiştir.

Filternox® otomatik geri yıkamalı filtreler kuyu suyu, enerji üretimi, soğutma suyu ve tarımsal sulama sistemleri gibi birçok alanda tek ünitede 5-3000 m3 kapasitede verimli arıtma imkanı sunarlar ve bağlandıkları bütün sistemleri atıklardan koruyarak yatırım ve bakım maliyetini azaltırlar.

Antel, su arıtma çözümlerinin yanı sıra, katı atık yönetimi, fizibilite çalışmaları, su kaynağı sistemleri ve proje tasarımı ve danışmanlığı alanlarında da hizmet vermektedir.


Antel Şirket Profili
(1.13mb, PDF)

Medya Kit

Yüksek çözünürlüklü logolar ve ürün resimleri.

FILTERNOX MEDYA KIT

Uygulama Alanları

Filternox® Otomatik Geri Yıkamalı Filtreler birçok farklı uygulama alanında başarı ile kullanılmaktadır.