Yer Türkiye
Fabrika Ağır soda külü ve sodyum bikarbonat fabrikası
Uygulama Trona madeni sulu çözeltisi
Filtre modeli Filternox® SPT 120408-MR
Filtre adedi 16
Filtrasyon seviyesi 25 mikron
Beher elek yüzeyi 10.800 cm² / filter
Gövde malzemesi AISI 304L
Elek malzemesi AISI 316L

sodaDSC05716

sodaDSC05728

ÇÖZELTİ MADENCİLİĞİ

 

Çözelti Madenciliği Araştırma Enstitüsü’ne göre, çözelti madenciliği : ‘’Bir veya daha fazla delinmiş kuyu kullanılarak; suda çözünebilen yer altı madenlerini, suyla çözebilmek amacıyla yapılan yer altı madenciliğidir’’. Tuz, Potas, Trona ve Magnezyum gibi çeşitli mineraller, yer altı oyuklarından pompalanan doymuş sıvılar şeklinde üretilebilir. Doymuş mineral çözeltileri yer altı oyuklarından tesise pompalanırken, -kontrollü bir üretim prosesi gerçekleştirmek amacıyla- boşalan oyukların içi tatlı su ile doldurulur. Daha sonra mineraller, oluşan doymuş sıvıdan kristalleştirme ile geri kazanılmış olur.
Filternox olarak dünyanın en büyük ikinci trona rezervinde önemli bir role sahip olduk. Bu işletmede, trona cevheri, açılan üretim kuyularından yapılacak sıcak su enjeksiyonu ile çözündürülerek trona çözeltisi elde edilmektedir.

ÜRETİM

Tesiste, trona (Sodyum Seskikarbonat Na2CO3 NaHCO32H2O) madeni güvenli ve çevreci bir çözelti madenciliği tekniği ile çözelti şeklinde yeryüzüne çıkarılmaktadır. Proses birimi üretim hatlarında; monohidrat prosesine tabi tutulan çözelti Ağır Soda Külü ve Sodyum Bikarbonat ürünlerine dönüştürülerek, yılda 2,5 milyon ton Ağır Soda Külü ve 200.000 ton Sodyum Bikarbonat üretimi yapılmaktadır. Bu ürünler başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç edilmektedir.

AĞIR SODA KÜLÜ (SODYUM KARBONAT)

Tesiste trona cevherinden üretilen Ağır Soda Külü; cam sanayisi, kağıt üretimi ve deterjan üretimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Sodyum Karbonat bazik bir tuzdur. Sulu çözeltisi berrak ve renksiz olup kimyasal formülü Na2CO3’tür.

ÇÖZELTİ ARITIMI

Çözelti ön hazırlık ünitesinde, madenden gelen çözeltinin içerisindeki askıda katı maddeler filtrelenir. Daha sonra, askıda katı maddeler içeren çözelti 25 mikron filtrasyon seviyesine sahip 16 adet Filternox filtreden geçer. Son olarak filtrelenen çözelti, ham çözelti tanklarında depolanır.