Müşteri Demir Çelik Endüstrisi
Uygulama Kum Filtresi Giriş-Çıkış Suyu Filtrasyonu
Sıvı Kaynağı Belediyeden Alınan Arıtılmış Atık Su
Test Debisi 5 m³/h
Test Tarihi 22 Ocak 2024

 

Filternox Mühendislik ve Test Ekibi 22 Ocak tarihinde yukarıda tarif edilen uygulamada filtrasyon testleri yapmak amacıyla  Demir-Çelik Fabrikasında 1 gün boyunca bulunmuştur. Kum filtresi giriş suyu 40 mikron Filternox® FMS-V-MR Model filtrede ve çıkış suyu Filternox® FMS-V-MR Model NTU Terminator filtrede test edilmiş ve yapılan ölçümler sonucunda elde edilen veriler raporlanmıştır.

1- Sistem Tanımı

Görsel 1.1. Filtrasyon Sistemi Görüntüsü

 

2- Filtrasyon Testi Ölçüm Sonuçları

2.1- Kum Filtresi Giriş Suyu-  40 mikron Filternox® FMS-V-MR Model Filtre

Görsel 2.1. Filternox® 40 Mikron FMS-V-MR Model Filtre Numune Ölçüm Sonuçları

 

2.2- Kum Filtresi Çıkış Suyu-Aktif Karbon Giriş Suyu- Filternox® NTU Terminator FMS-V-MR Model Filtre

Görsel 2.2. Filternox® NTU Terminator FMS-V-MR Model Filtre Numune Ölçüm Sonuçları

 

Su AKM değeri 0 ppm değerinin altında olduğunda, underrange sonucu çıkmaktadır.