Kuyu suyu filtrasyonunda öne çıkan problemler üç ana başlıkta toplanır;

  • Pompanın ilk kalkışında yoğun kirlilik gelmesi ve filtrede ani blokaj oluşması.
  • Suyun içinde bulanıklık olması.
  • Suda demir mangan bulunması.

Bu problemlerden ilkinin çözümü özel bir filtre ve geri yıkama sistemi gerektirdiğinden çok zordur, bu nedenle genellikle kuyuların ardından bir depo düşünülür, bu da hem yatırım maliyetini arttırır, hem de zaman zaman deponun temizlenmesi gerekliliği ortaya çıkar.

Bizim Filternox olarak yukarıda belirttiğimiz üç probleme de bir denge tankı ilave etmeden geliştirdiğimiz özel çözümlerimiz bulunmaktadır.

Pompanın ilk devreye girmesi ile, kuyu içinde birikmiş olan tüm kum, silt ve diğer organic veya inorganic partiküller anlık bir sürede filtreye gelerek filtre eleğinin yüzeyini kaplayabilir ve filtreyi blokeye uğratabilir. Bu durumda Filternox’un patentli çift temizlemeli filtresi kesin çözümdür. Çift Temizlemeli Filtre, ilk önce fırça ile tüm kaba ve temizlenebilir partikülleri süpürerek geri yıkamadan deşarj eder. Bu işlemin hemen arkasından vakum emiş sistemi ile elek yüzeyinde kalmış olan diğer partiküller uzaklaştırılır.

Eğer suda bulanıklık varsa ve bu bir problem ise, o takdirde Filternox NTU Terminator devreye girer. NTU Terminator, özel olarak Filternox R&D bölümü tarafından geliştirilmiş bir deep filtration kabiliyetinde elek içerir ve bu eleğin adsorbsyon özelliğinden dolayı bulanıklığı önemli ölçüde giderir.

Üçüncü olarak da, eğer suda demir ve mangan varsa bu suyun içinde çözünmüş halde olacağından öncelikle mesela klor dozajı yapılarak oksidasyon ile pas partikülleri oluşur ve yine Filternox NTU Terminator bu partiküllerin tamamını tutar.

 

Son olarak, eğer birinci ve ikinci problem bir arada varsa ne yapmak gerekir?

Patentli ve çift geri yıkama sistemli Filternox Filtremiz aynı zamanda NTU Terminator olarak üretilebilmektedir. Bu şekilde kuyudan gelen son derece kötü kaliteli su içindeki partiküllerden ve bulanıklıktan arındırılmış olur.


> Kuyu suyu uygulamaları