Filternox® Mühendislik ve Test Ekibi, Ekim 2020’de yerel bir gıda firmasının rafineri temiz kule noktasında filtrasyon testleri yapmıştır. Testler 2, 3 ve 5 m3/h debide 2, 2.6 ve 2.7 bar basınç altında, seri bağlı Filternox® NTU Terminator filtreler ile gerçekleştirilmiştir.

Akış Şeması

Numune ve Sistem Görüntüleri

Resim 1. Filternox pilot filtrasyon sistemi görüntüsü Resim 2. Soldan sağa doğru- Filtre-1 giriş, Filtre-1 çıkış, Filtre-2 çıkış suyu numuneleri görüntüleri
Resim 3. Filtre-1 ve Filtre-2 drenaj numunesi görüntüsü Resim 4. Filtre-1 drenaj haznesi görüntüsü

 

Sonuç ve Değerlendirme

Gerçekleştirilen filtrasyon testlerinde Filternox® NTU Terminator filtrelerin filtrasyonunda;

Rafineri Temiz Kule Noktasında;

  • Tek kademede ortalama %47, çift kademede ortalama %67 askıda katı madde giderimi gerçekleştirilmiştir.
  • Tek kademede ortalama %56, çift kademede ortalama %73 bulanıklık giderimi gerçekleştirilmiştir.

 

Filternox® NTU Terminator filtrasyon sistemi ile soğutma hattında gerçekleştirilecek filtrasyon sonucunda;

  • Kule dolgusunun kullanım ömrü uzayacaktır
  • Sistemde kullanılan kimyasal miktarı azalacaktır
  • Kule blöf suyu miktarı azalacaktır
  • Soğutma verimi arttırılacaktır
  • Gereksiz duruşların önüne geçilecektir
  • İşletme, bakım ve enerji giderleri düşürülecektir
  • Soğutma hattı partiküllerden korunacaktır