2020 yılının sonunda yapılan ikinci NTU Terminator filtrasyon testi, polyester endüstrisinin önde gelen firmalarından müşterimizin tesisindeki bir Soğutma Kulesi noktasında gerçekleştirilmiştir. Filtrasyon testleri 3 m³/h debide 2,6 bar basınç altında, seri bağlı Filternox® NTU Terminator filtreler ile yapılmıştır.

1. Akış Şemaları

1.1. Soğutma Kulesi-X noktası kule havuzu filtrasyonu akış şeması

1.2. IBC tanka alınarak sirküle edilen Soğutma Kulesi-X suyunun filtrasyon akış şeması

 

2. Numune ve Sistem Görüntüleri

2.1 Soğutma Kulesi-X Noktasında Gerçekleştirilen Filtrasyon testleri

Resim 1.1. Filternox pilot filtrasyon sistemi görüntüsü
Resim 1.2. Soldan sağa doğru- Filtre-1 giriş, Filtre-1 çıkış, Filtre-2 çıkış suyu numuneleri görüntüleri
Resim 1.3. Filtre-1 ve Filtre-2 drenaj numunesi görüntüsü

2.2 Soğutma Kulesi-X‘in dibinden IBC tanka alınan 500L suyun sirkülasyonu esnasında gerçekleştirilen filtrasyon testleri

Pic 2.1. Sirkülasyon başlangıç saat 11:20 Pic 2.2. Sirkülasyon 20. dakika Pic 2.3. Sirkülasyon 35. dakika
Pic 2.4. Sirkülasyon 43. dakika Pic 2.5. Sirkülasyon 60. dakika

 

3. Sonuç ve Değerlendirme

Gerçekleştiren filtrasyon testlerinde Filternox® NTU Terminator filtrelerin tek ve seri bağlı olarak çift kademeli filtrasyonunda;

Soğutma Kulesi-X Noktasında,

  • Tek kademede ortalama %40, çift kademede ortalama %58 askıda katı madde giderimi gerçekleştirilmiştir.
  • Tek kademede ortalama %48, çift kademede ortalama %65 bulanıklık giderimi gerçekleştirilmiştir.

Ø  500L IBC tanka alınan soğutma kulesi-X suyunun sirkülasyonunda,

  • Başlangıç AKM değeri 134 ppm, başlangıç bulanıklık değeri 49 NTU olan suyun 1 saatlik sirkülasyonu sonucunda AKM değerinin 17 ppm’e, bulanıklık değerinin 7,22 NTU’a düştüğü görülmüştür.

Filternox® NTU Terminator filtrasyon sistemi ile soğutma hattında gerçekleştirilecek filtrasyon sonucunda

  • Kule dolgusunun kullanım ömrü uzayacaktır
  • Sistemde kullanılan kimyasal miktarı azalacaktır
  • Kule blöf suyu miktarı azalacaktır
  • Soğutma verimi arttırılacaktır
  • Gereksiz duruşların önüne geçilecektir
  • İşletme, bakım ve enerji giderleri düşürülecektir
  • Soğutma hattı partiküllerden korunacaktır

Yukarıda belirtilen tüm faydaların sonucu olarak SOĞUTMA VERİMLİLİĞİ inanılmaz derecede artacaktır.