Bir başka filtrasyon testi, gıda firmasında kuyudan çıkan proses suyu için yapılmıştır.

1 saatlik filtrasyondan sonra, drenaj numunesinin koyu renkli olduğu ve çok miktarda partikül tuttuğu gözlenmiştir.
Filternox® NTU Terminator, 1 mikrondan çok daha küçük parçacıkları bile toplayabilmektedir.
Bu filtrasyon testinin sonunda, Filternox® NTU Terminator AKM’yi 20 ppm’den 8 ppm’ye ve bulanıklığı 25 NTU’dan 3,29 NTU’ya düşürmüştür.